سرور مجازی آمریکا

سرور 1 گیگابایت آمریکا
 • رم 1گیگ
 • سی پی یو 1هسته
 • هارد 20گیگ NVMe
 • پورت 1-10گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 2 گیگابایت آمریکا
 • رم 2گیگ
 • سی پی یو 1هسته
 • هارد 25گیگ NVMe
 • پورت 1-10گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 3 گیگابایت آمریکا
 • رم 3گیگ
 • سی پی یو 2هسته
 • هارد 30گیگ NVMe
 • پورت 1-10گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 4 گیگابایت آمریکا
 • رم 4گیگ
 • سی پی یو 4گیگاهرتز
 • هارد 35 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 6 گیگابایت آمریکا
 • رم 6گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 40 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 8 گیگابایت آمریکا
 • رم 8گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 45 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 12 گیگابایت آمریکا
 • رم 12گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 50 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 16 گیگابایت آمریکا
 • رم 16گیگ
 • سی پی یو 8گیگاهرتز
 • هارد 55 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها