سرور مجازی هندوستان

سرور 1 گیگابایت هند
 • رم 1GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 25GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 1TB
سرور 2 گیگابایت هند
 • رم 2GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 55GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 2TB
سرور 4 گیگابایت هند
 • رم 4GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 80GB SSD
 • پورت 1گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 4TB
سرور 8 گیگابایت هند
 • رم 8GB
 • سی پی یو 4core
 • هارد 160GB SSD
 • ترافیک 4TB