سرور مجازی آلمان

سرور 1 گیگابایت آلمان
 • رم 1گیگ
 • سی پی یو 1گیگاهرتز
 • هارد 20 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 2 گیگابایت آلمان
 • رم 2گیگ
 • سی پی یو 2گیگاهرتز
 • هارد 20 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 3 گیگابایت آلمان
 • رم 3گیگ
 • سی پی یو 3گیگاهرتز
 • هارد 30گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 4 گیگابایت آلمان
 • رم 4گیگ
 • سی پی یو 4گیگاهرتز
 • هارد 40 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 6 گیگابایت آلمان
 • رم 6گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 60 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور 8 گیگابایت آلمان
 • رم 8گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 80 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
سرور رم 12 گیگابایت آلمان
 • رم 12گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 80 گیگ NVMe
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود