سرور مجازی گرجستان

سرور پلن اول SSD گرجستان
 • رم 1GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 20GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، ویندوز
سرور پلن دوم SAS گرجستان
 • رم 2GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 40GB SAS
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، ویندوز
سرور پلن سوم SSD گرجستان
 • رم 2GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 40GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، ویندوز
سرور پلن چهارم SAS گرجستان
 • رم 2GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 80GB SAS
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، ویندوز
سرور پلن پنجم SSD گرجستان
 • رم 2GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 80GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، ویندوز
سرور پلن ششم SAS گرجستان
 • رم 4GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 100GB SAS
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، ویندوز