سرور مجازی چک

سرور 1 گیگ چک
 • رم 1گیگ
 • سی پی یو ۱ هسته
 • هارد 15گیگ
 • ترافیک 1ترا
سرور 2 گیگ چک
 • رم 2گیگ
 • سی پی یو 1 هسته
 • هارد 20 گیگ
 • ترافیک 2ترا
سرور 4 گیگ چک
 • رم 4گیگ
 • سی پی یو 1 هسته
 • هارد 45 گیگ
 • ترافیک 4تا
سرور 6 گیگ چک
 • رم 6گیگ
 • سی پی یو 1 هسته
 • هارد 75گیگ
 • ترافیک 6تا