سرور مجازی ایران

توجه: سرور در صورت استفاده بصورت و ی پی انی مسدود میشود

سرور 4 گیگابایت ایران
 • رم 4گیگ
 • سی پی یو 4گیگاهرتز
 • هارد 35گیگ
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 150گیگ
سرور 6 گیگابایت ایران
 • رم 6گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 50گیگ
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 200گیگ
سرور 8 گیگابایت ایران
 • رم 8گیگ
 • سی پی یو 8گیگاهرتز
 • هارد 70گیگ
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 300گیگ
سرور 12 گیگابایت ایران
 • رم 12گیگ
 • سی پی یو 12گیگاهرتز
 • هارد 100گیگ
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 600گیگ