سرور مجازی فیلیپین

سیستم عامل ویندوز رم 4 گیگ به بالا ارائه میشود

سرور ۲ گیگ فیلیپین
 • RAM 2GB
 • CPU 1core
 • DISK 50GB SSD
 • BW 1TB
 • OS Linux,Mikrotik
سرور ۴ گیگ فیلیپین
 • RAM 4GB
 • CPU 2core
 • DISK 50GB SSD
 • BW 1TB
 • OS Windows,Linux,Mikrotik
سرور ۸ گیگ فیلیپین
 • RAM 8GB
 • CPU 4core
 • DISK 50GB SSD
 • BW 1TB
 • OS Windows,Linux,Mikrotik
سرور ۱۶ گیگ فیلیپین
 • RAM 16GB
 • CPU 8core
 • DISK 50GB SSD
 • BW 1TB
 • OS Windows,Linux,Mikrotik