سرور مجازی نروژ

سرور ۲ گیگ نروژ
 • رم ۲گیگ
 • سی پی یو ۱ هسته
 • هارد ۲۰گیگ
 • ترافیک ۲ترا
سرور ۴ گیگ نروژ
 • رم ۴گیگ
 • سی پی یو ۱ هسته
 • هارد ۴۵گیگ
 • ترافیک ۴تا
سرور ۴ گیگ نروژ ۲هسته
 • رم ۴گیگ
 • سی پی یو ۲ هسته
 • هارد ۴۵گیگ
 • ترافیک ۴تا
سرور ۸ گیگ نروژ
 • رم ۸گیگ
 • سی پی یو ۲ هسته
 • هارد ۷۵گیگ
 • ترافیک ۶تا