سرور مجازی اوکراین

سرور 512 مگابایت اوکراین
 • رم 512مگ
 • سی پی یو 1core
 • هارد 10GB SSD
 • ترافیک 500 گیگ
سرور 512 مگابایت اوکراین
 • رم 512مگ
 • سی پی یو 1core
 • هارد 20GB SSD
 • ترافیک 750 گیگ
سرور 1 گیگ اوکراین
 • رم 1GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 30GB SSD
 • ترافیک 1.5 ترا
سرور 2 گیگ اوکراین
 • رم 2GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 40GB SSD
 • ترافیک 2ترا
سرور 4 گیگ اوکراین
 • رم 4GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 20GB SSD
 • ترافیک 2.5 ترا