سرور مجازی ترکیه

سیستم عامل ویندوز موجود هست

سرور 512 مگابایت ترکیه
 • رم 512مگ
 • سی پی یو 1core
 • هارد 10GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
 • ترافیک ۵۰۰ گیگ
سرور 1 گیگابایت ترکیه
 • رم 1GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 20GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 2 گیگابایت ترکیه
 • رم 2GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 20GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 3 گیگابایت ترکیه
 • رم 3GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 25GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 4 گیگ ترکیه
 • رم 4GB
 • سی پی یو 4core
 • هارد 30GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 6 گیگابایت ترکیه
 • رم 6GB
 • سی پی یو 4core
 • هارد 40GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 8 گیگابایت ترکیه
 • رم 8GB
 • سی پی یو 6core
 • هارد 40GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 12 گیگابایت ترکیه
 • رم 12GB
 • سی پی یو 6core
 • هارد 40GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور 16 گیگابایت ترکیه
 • رم 16GB
 • سی پی یو 7core
 • هارد 50GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها