سرور مجازی انگلستان

***از این دیتاسنتر فقط سیستم عامل ویندوز ارائه میشود***

سرور 2 گیگابایت انگلستان 0 موجود است
 • رم 2گیگ
 • سی پی یو 2گیگاهرتز
 • هارد 20 گیگ NVMe
 • ترافیک نامحدود
سرور 3 گیگابایت انگلستان 0 موجود است
 • رم 3گیگ
 • سی پی یو 3گیگاهرتز
 • هارد 25 گیگ NVMe
 • ترافیک نامحدود
سرور 4 گیگابایت انگلستان 3 موجود است
 • رم 4گیگ
 • سی پی یو 4گیگاهرتز
 • هارد 30 گیگ NVMe
 • ترافیک نامحدود
سرور 6 گیگابایت انگلستان 1 موجود است
 • رم 6گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 35 گیگ NVMe
 • ترافیک نامحدود
سرور 8 گیگابایت انگلستان 3 موجود است
 • رم 8گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 40 گیگ NVMe
 • ترافیک نامحدود
سرور 12 گیگابایت انگلستان 3 موجود است
 • رم 12گیگ
 • سی پی یو 6گیگاهرتز
 • هارد 45 گیگ NVMe
 • ترافیک نامحدود