سرور مجازی سنگاپور Windows

سرور مجازی 1 گیگابایت سنگاپور
 • رم 1GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 20GB NVMe
 • پورت تا 1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور مجازی 2 گیگابایت سنگاپور 5 موجود است
 • رم 2GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 20GB NVMe
 • پورت تا 1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور مجازی 3 گیگابایت سنگاپور 2 موجود است
 • رم 3GB
 • سی پی یو 3core
 • هارد 30GB NVMe
 • پورت تا 1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور مجازی 4 گیگابایت سنگاپور
 • رم 4GB
 • سی پی یو 4core
 • هارد 30GB NVMe
 • پورت تا 1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور مجازی 6 گیگابایت سنگاپور
 • رم 6GB
 • سی پی یو 6core
 • هارد 30GB NVMe
 • پورت تا 1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور مجازی 8 گیگابایت سنگاپور
 • رم 8GB
 • سی پی یو 6core
 • هارد 35GB NVMe
 • پورت تا 1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور مجازی 12 گیگابایت سنگاپور
 • رم 12GB
 • سی پی یو 6core
 • هارد 45GB NVMe
 • پورت تا 1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها
سرور مجازی 16 گیگابایت سنگاپور
 • رم 16GB
 • سی پی یو 8core
 • هارد 50GB NVMe
 • پورت تا 1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل تمام سیستم عامل ها