سرور مجازی ارمنستان

سرور ۵۱۲ مگابایت ارمنستان
 • رم 512مگ
 • سی پی یو 1core
 • هارد 10GB SSD
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ۲۰۰ مگ بر ثانیه
سرور ۱ گیگ ارمنستان
 • رم 1GB
 • سی پی یو 1core
 • هارد 30GB SSD
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ۲۰۰ مگ بر ثانیه
سرور ۲ گیگ ارمنستان
 • رم 2GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 50GB SSD
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ۲۰۰ مگ بر ثانیه
سرور ۴ گیگ ارمنستان
 • رم 4GB
 • سی پی یو 2core
 • هارد 100GB SSD
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ۲۰۰ مگ بر ثانیه